Trämonster

Typisk form för gamla rötter från en.

Trämonster