"Mångfäld"

Fur som har brutits av många gånger, ålder ca 500-800 år.

"Mångfäld"