FUNKTIONSMAKRON

FUNKTIONSMAKRON I PHOTOSHOP    

Min upplevelse beträffande funktionsmakron i Photoshop är att ganska få väljer att arbeta med dessa. När jag ibland hjälper andra fotografer med att organisera sitt arbete i programmet upptäcker jag oftast att det under denna panel enbart finns de makron som följer programmet som standard.

Ibland finns denna panel inte ens med i arbetsytan…

Troligtvis beror detta på att ”makro” upplevs som något väldigt avancerat, detta är dock inte fallet.  Att använda makron är mycket enkelt, att skapa egna makron är i princip lika enkelt. När man skapar ett makro startar man först en inspelning, därefter gör man olika val av menyfunktioner, inställningar i dessa o. s. v. Därefter stänger man av inspelningen och därmed har ett makro skapats (en genväg till några funktioner, inställningar som man i princip alltid gör).

Men med det nu inspelade makrot behöver man inte längre leta i menyer, allt sker med en enda knapptryckning…

 


Bilden ovan visar funktionsmakron (actions) i Photoshop. Här öppnat i mode knappar. Som framgår av texterna på knapparna är det i flera fall endast enkla genvägar till programmets standardfunktioner – man slipper att leta i menyer…

Grundläggande för Photoshops funktionsmakron är att de är organiserade som uppsättningar. Man kan visa sina makron i s.k. knappläge, såsom här intill, eller genom att klicka på ikonen vid pilen såsom bilden här vid sidan beskriver, öppna makron som textbeskrivningar. Därmed öppnas panelen som nästa bild visar.  

makro2

Här intill visas min ”Egna” uppsättning av makron, markerat med blått på bilden.

Att skapa en uppsättning (enklast beskrivet som en mapp med en uppsättning av olika makron) är det möjligt att gruppera sina makron så att de tillsammans passar för olika typer av arbeten.

Det är faktiskt precis lika enkelt att flytta, kopiera makron på samma sätt som man annars arbetar med mappar och filer. T.ex. kan man skapa en ny uppsättning med en serie makro som man vill dela med sig till en vän. Då kopierar man en serie utvalda makron och flyttar dessa till den nya uppsättningen. Sparar sedan uppsättningen precis var man önskar. När mottagaren får makrona som en fil – mina_ makro.atn – är det för honom/henne enbart att dubbelklicka på filen och automatiskt flyttas dessa in till Photoshops andra funktionsmakron.

Men det mest betydelsefulla med makron att man med ett enda klick kan få en lång kedja av händelser – på ett ögonblick utföra arbeten – t.ex. skapa en serie masker som skulle ta evinnerlig tid utföra.

 

I bilden här ovan visas mina makron som finns under uppsättningen Egna. Man kan ha flera olika uppsättningar. Det första makrot ”Ljus/kontrast” är stängt, nästa makro, Nyans mättnad är öppnat. Dessa två makron är endast enkla genvägar, men ett makro kan bestå av en mängd rader/funktioner.

Man sparar en uppsättning genom att markera den (den blir blåmarkerad som på bilden t.h.) sedan sparas uppsättningen i menyn till en vald plats. Jag sparar alltid mina egna makron i en mapp på ”Mina dokument” – därmed kommer de alltid finnas kvar – detta när jag t.ex. installerar om Photoshop.
Funktionsmakron är alltid kompatibla med alla versioner av programmet. Uppsättningen får tillägget (atn) t.ex. ”mitt makro.atn”.
När man dubbelklickar på en sådan fil brukar Photoshop automatiskt öppnas och en dialogruta frågar om det skall sparas i PS. Därmed hamnar makrot som en ny uppsättning i den mapp där man förvarar sina inställningar för makron. Om så ej sker kan man annars flytta makrofilen manuellt.
 

För att lära dig mer om makron, lära dig hur man arbetar fortsätt med:

Arbeta – göra ett nytt makro.