Digital bilddata

Från analogt till digitalt matematiskt
Bitar, byten
För de som ej är fullt kunniga beträffande uppgifter om data finns här ett tillägg som förklarar. Tabellen härunder visar hur olika storheter för data förhåller sig till varandra. Tidigare var det vanligt att även i svenska sammanhang använda den engelska termen bits, uttalas bajts och detta gav ofta upphov till missförstånd. I digitala bildsammanhang används ofta termen bits, t ex 24-bits bildskärm. Man menar med detta att bildskärmen har ett 24 bitars färgdjup.
   
En bit är den minsta enhet som kan förekomma exempel en 1 eller en 0:a. Alla förekommande datamängder som beskrivs för filer gäller som minst, ett antal byte, (även termen bytes används). Ett byte är en grupp om 8 bitar. Det är endast vid beskrivning av bildplan, databussar och i sammanhang som rör bildskärmar som vi kommer i kontakt med enstaka bitar.
D. v. s. att en 32 bitars buss är en möjlighet att flyta 4 byte i bredd mellan olika datachips.
Tabellen här ovan är också något förenklad, följer den standard som mest gäller.
T. ex. är inte en KB 1000 bytes utan exakt 1024 bytes och därmed blir en MB : 1024×1024=1048576 byte.
Data för bilders toner
Bitar och möjlig upplösning i biltoner
Vid 36 bitar färg blir en 12-bits nivå till varje färg och vad 12 bitar innebär kan ses häröver. Tillsammans ger det 68 miljoner färgmöjligheter per bildpunkt. Vårt öga klarar av att se 10 miljoner färger och ett tryck av god kvalitet använder mindre än 1 miljon – varför används så hög upplösning? Grunden är att man vill vara säker på att få med allt…   Nu skall jag inte gå djupare in i tekniken, ej presentera svåra begrepp. Jag har med största enkelhet försökt beskriva förhållanden – det finns säkert ”petimetrar” som kan ha synpunkter men det får stanna härvid…